V tomto článku nájdete všetky potrebné informácie o teoretickej časti kapitánskeho kurzu:

* členenie kapitánskych preukazov podľa oblastí plavby (A, B, C),
* preukaz rádiotelefonistu,
* doklady potrebné vydanie preukazov (tlačivá na stiahnutie)
* okruhy otázok na skúškach

Odborná spôsobilosť veliteľa rekreačného plavidla sa podľa oblasti plavby (vzdialenosti od pobrežia) člení na tieto skupiny:

Skupina C

Veliteľ rekreačného plavidla pobrežnej plavby -  je oprávnený viesť rekreačné plavidlo na mori s obmedzením do vzdialenosti najviac 12 námorných míľ od pobrežia. Pre vydanie preukazu musí žiadateľ splniť nasledovné podmienky:

 • úspešné vykonanie praktickej skúšky pod vedením inštruktora povereného ministerstvom,
 • preukázanie plavebnej praxe na mori na rekreačnom plavidle poháňanom plachtami najmenej 200 Nm alebo 100 hodín plavby na rekrečnom plavidle poháňanom motorom,
 • úspešné vykovanie teoretickej skúšky na stupeň C pred komisiou určenou alebo uznanou ministerstvom z predmetov: navigácia, plavebná náuka, námorné právo, meteorológia, zdravoveda a anglický jazyk,
 • je držiteľom obmedzeného osvedčenia rádiotelefonistu.

Pre vydanie preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla pre oblasť C / pre preškolenie pre oblasť C pre držiteľov iných druhov preukazov na preukazy vydané ministerstvom je potrebné:


Okruhy skúšobných otázok - teoretická skúška na stupeň "C"

Rádiotelefonista plavebnej pohyblivej služby

K vydaniu C-čkového preukazu je potrebné byť držiteľom obmedzeného osvedčenia rádiotelefonistu. Prednáška sa koná obvykle poslednú sobotu C-čkového kapitánskeho kurzu na Černyševského 26 v Petržalke. Skúška na získanie obmedzeného osvedčenia rádiotelefonistu plavebnej pohyblivej služby sa koná v stanovenom termíne na Telekomunikačnom úrade na Továrenskej 7 v Bratislave ( pri MHD zastávke Wustenrot - bus 50, 70, 78, 88). Poplatok za kurz a skúšku "rádiotelefonista" je 75,- €.

Pre vydanie Preukazu rádiotelefonistu je potrebné: 

Skupina B

Veliteľ rekreačného plavidla morskej plavby - je oprávnený viesť plavidlo s obmedzením do vzdialenosti najviac 200 námorných míľ od pobrežia. Pre vydanie preukazu musí žiadateľ splniť nasledovné podmienky:

 • je držiteľom preukazu skupiny C,
 • preukázanie plavebnej praxe na mori najmenej 2000 Nm, z toho najmenej 1000 Nm vo funkcii veliteľa rekreačného plavidla stupeň C,
 • úspešné vykovanie teoretickej skúšky pred komisiou určenou alebo uznanou ministerstvom z nasledovných predmetov: navigácia, plavebná náuka, námorné právo, meteorológia a anglický jazyk,

Pre vydanie preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla pre oblasť B je potrebné:


Okruhy skúšobných otázok - teoretická skúška na stupeň "B"

Skupina A

Veliteľ rekreačného plavidla oceánskej plavby - je oprávnený viesť rekreačné plavidlo na mori bez obmedzenia. Pre vydanie preukazu musí žiadateľ splniť nasledovné podmienky:

 • je držiteľom preukazu B,
 • preukázanie plavebnej praxe na mori najmenej 5000 Nm, toho najmenej 3500 Nm vo funkcii veliteľa rekreačného plavidla B,
 • úspešné vykonanie teoretickej skúšky pred komisiou určenou alebo uznanou ministerstvom,
 • je držiteľom všeobecného osvedčenia rádiotelefonistu.

Kurzy pre oblasť plavby A organizujeme na základe individuálnych konzultácií s uchádzačmi a po odsúhlasení splnenia požiadaviek s MDVaRR SR.


Kurzy na získanie oprávnenia na vedenie rekreačných plavidiel na mori organizujeme v spolupráci s Námorným úradom MDVaRR SR. Okrem teoretických kurzov realizujeme aj kondičné plavby pre začínajúcich jachtárov, praktický výcvik a praktické skúšky, potrebné pre získanie oprávnenia.

MAXO s.r.o.
Černyševského 26
851 01 Bratislava
tel: 02 62 522 722
mob: 0917 630 217
 yachting@maxo.sk
MAXO na Facebooku
skype: maxo.yachting maxo.yachting

Slovak Croatian English French German Greek Italian Portuguese Russian Spanish
Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top